Креативна педагогіка

Креативна педагогіка — наука  та мистецтво творчого навчання искусство творческого . Це — різновид педагогіки, протиставлений таким видам педагогік, как педагогіка примусу, педагогіка співпраці, критична педагогікa (от англ. critical — Critical pedagogy). Креативна педагогіка вчить тих . хто цього бажає , навчатися творче, ставати творцями особисто себе та свого майбутнього.
Не слід плутати зі Творчістю — діяльність людини, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей.

Креат́ивність — (лат. creatio — створення) — творча, новаторська діяльність[1]; новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості як незалежний фактор»[2]. Раніше у літературі використовувався термін «творчі здібності», однак пізніше почав витіснятися мовним запозиченням з англійської мови (creativity, creative). В російській мові, на думку професора І.Мілославського, терміном «креативний» позначається творчість, що «не тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного практичного результату. А слово «творчий» (рос. творческий) залишається зі своїм вихідним значенням, що не розрізняє діяльність результативну й, навпаки, безрезультатну.»[3]

Креатив (англ. Creative) — визначення, що характеризує продукт діяльності людини, створеної способом, що відрізняється від аналогічних, новизною підходу, творчим рішенням. Як правило створюється для привертання уваги, в основному за рахунок шокування, пародіювання, легкості сприйняття, яскравості і високою запам'ятованістю образу. Деякі розуміють під креативом творчість, поставлену на потік. Фактично креатив — це синонім слова «творчість». Називаючи визначені, наприклад, рекламні або художні роботи креативом, в більшості випадку просто намагаються пустити пил в очі новомодним словом.
Креатиність - це не лише творчість та талановитість, це ще й велика ПРАЦЯ ПЕДАГОГА у САМОДОСКОНАЛЕННІю

        «Креативність - це винахід, експериментування, зростання, прийняття ризиків, порушення правил, вчинення помилок і веселощі»
                    Mary Lou Cook (суспільний діяч, мотиваційний спікер) 
            «Під креативністю слід розуміти здатність відмовлятися від стереотипних способів мислення. Основою розвитку креативності є дивергентне мислення…» (дивергентне мислення — це тип мислення, що йде в різних напрямках). 
                                            J. P. Guilford (професор, психолог)

   Найголовніше завдання виховання та навчання – пробудити в дитині жагу до пізнання. Розвинені навички креативного мислення дозволяють майбутньому громадянину грамотно ставити власну мету й досягати її.
   В основу креативної педагогіки покладені евристичні методи навчання та пошукова діяльність учнів. Об’єктами пізнавальної діяльності є не тільки проблеми і завдання, але й індивідуальний потенціал учнів.
     Креативна педагогіка – це сукупність теорії, методів, методології пошуку принципово нових рішень, яка розглядається як предмет, що забезпечує виховання творчої особистості.
  Використання технології розвитку критичного мислення не самоціль, а засіб створення доброзичливості й порозуміння, зняття з душі дитини відчуття страху, навіювання впевненості у своїх силах, налаштування на успіх, виявлення здібностей дотворчості.
    Безпосередньо з технологіями розвитку критичного мислення пов'язана організація активного читання, каліграфічного, чистого, грамотного, продуманого письма.
       Мета креативної педагогіки:
 •  відхід від фактологічних знань, нав’язування, навантаження;
 •  створення «технології мислення»;
 •  навчання техніки інтелектуальної роботи;
 •  формування особистих творчих якостей;
 •  підвищення мотивації навчання.
      Завдання креативної педагогіки:
 •   пробудити мислення учнів;
 •   показати учням красу слова;
 •   викликати прагнення доводити власну думку;
 •   креативно систематизувати сказане 
Потребою нашого часу є творчий учитель, котрий грунтовно володіє знаннями традиційної методики, творчо використовує їх, удосконалює й оновлює методи викладання, розвиває в учнів різні креативні якості:
 •  уміння альтернативно мислити;
 •  спроможність нестандартно працювати з навчальним матеріалом;
 •  здатність творчо засвоювати навчальний матеріал;
 •  бажання систематично експериментувати, застосовуючи нові підходи до вивчення твору;
 •  прагнення до самозбагачення інтелектуальної, моральної, емоційно-вольової, естетичної сфери.
      Завдання педагога: управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.
   Теорія розвитку критичного мислення: контрольованість, самостійність, рефлексивність (самоаналіз), цілеспрямованість, обґрунтованість, самоорганізованість, усвідомленістьНемає коментарів:

Дописати коментар