Методика НУШ у діїЯка користь у тому, що ти багато знав, якщо ти 
не вмів застосувати твої знання до твоїх потреб.
Ф.Петрарка

Про викладання навчальних предметів мовно-літературної освітньої галузі сайт КОІППО імені Василя Сухомлинського


НУШ, пілотний проєкт ( матеріали дошки поступово будуть оновлюватись )
Орієнтовне календарно-тематичне планування ( пілотний проєкт) ознайомитись

Сделано на Padlet

Методика НУШ на уроках літератури

Пілотуємо! Почесне звання ТРЕНЕРА

Інтерактивні вправи НУШ ( і не тільки)  на уроках літератури

    Конструктивний зворотній зв’язок та самоаналіз діяльності під час уроків. Як зробити урок більш продуктивними? Як зрозуміти, чи сприймають учні навчальний матеріал? Допоможуть у цьому прийоми рефлексії. 

1. Щоденні "5" - це кроки до успіху

«Щоденні 5» – це методична система, яка навчає учнів працювати самостійно. Вона складається з п’яти діяльностей – «Письма для себе», «Читання для себе», «Читання для когось», «Роботи зі словами» і «Слухання», які діти виконують щодня, під час уроків чи групи продовженого дня. Наприклад, щодня читають по 3-5-7 (а в четвертому класі і двадцять) хвилин, пишуть, слухають.
Світлана ГАЛАТА, «Освіта України» № 3 за 30 січня 2017 URLhttp://svitlanagalata.blogspot.com/2017/04/5.html 

Оксана Хомич , автор розробок шаблонів2.Техніка "5-4-3-2-1 Почуття"


3.  Техніка "5-4-3-2-1 Оточення"
4. "Орео" ("Oreo"). Мабуть, всі знають про існування такого печива. Нушівці з його використанням вивчають фази місяця. 
    Дана методика зосереджена на навчанні написання власних думок (МІРКУВАНЬ) і використовує печиво як наочний посібник таким чином: 
O (opinition)  - представ думку
R (reason) - вкажи причину (привід, основу) для такої думки. Якщо зручно і зрозуміло для дітей, можна вживати слово "підгрунтя".
E (example)  - наведіть приклади на підтвердження своєї думки
O (opinition) - повторіть (узагальніть, підсумуйте) свою думку
Можливий варіант, коли RE  об'єднані, але їх відсутність не можлива, бо Oreo без крему, то вже не Oreo. АБО ж RE (reasons) - причини - є і не одна, а приклади важко підібрати.
Шаблон взято з мережі Інтернету

5.Метод мислення "Точки компаса"

Метою послідовного мислення "Точки компаса" є навчити учнів розглянути тему з різних точок зору. Ця процедура допоможе учням дослідити різні сторони ідеї, перш ніж зайняти позицію та висловити свою думку. Його увага зосереджена на процесі прийняття рішень. "Точки компаса" дає учням можливість вивчити плюси і мінуси теми, щоб вирішити сфери, де потрібна додаткова інформація, а не просто запропонувати учням скласти схему "за" і "проти". Завдяки тому, що учні з’ясовують, що їх хвилює та яку інформацію вони повинні зібрати щодо теми, вони можуть потім «вирішити», як діяти, які кроки, необхідні для збору інформації.
"Точки компаса" можна використовувати різними способами. Найчастіше він використовується, коли є проблема або різні точки зору щодо певної теми. Завдяки цій рутині діти вивчать різні сторони ідеї, перш ніж зайняти позицію та висловити свою думку
Ось як працює послідовність мислення "Точки компаса" :
Подумайте над темою, пропозицією чи питанням, відповідаючи на запитання у кожній точці компаса.
Е- Excitements - спонукання, азарт,  хвилювання. Що вас цікавить у цій темі? У чому переваги?
W - Worries - турботи. Що вас турбує у цій темі? У чому мінус?
N - Needs - потреби. Що вам потрібно знати, знайти або дізнатися на цю тему?
S - Stance, Steps, or Suggestions - позиція, кроки чи пропозиції. Яка Ваша зараз позиція щодо даної теми? Якими мають бути ваші наступні кроки, щоб оцінити тему? Які пропозиції у вас є на цей момент?
У книзі "Making Thinking Visible" пропонується вчителям повісити в класі чотири аркуші плакатів (по одному для кожної точки компаса), а потім учням роздають наліпки, щоб написати свої відповіді на запитання щодо кожної точки компаса.6. Дерево рішень

    Метод "дерева рішень" - це один з методів автоматичного аналізу величезних масивів даних. Перші ідеї створення "дерев рішень" починаються з робіт П.Ховленда і Е.Ханта кінця 50-х років XX століття. Проте основоположною роботою, що дала імпульс для розвитку цього напряму, стала книга Е.Ханта, Дж.Мерина і П.Стоуна "Experiments in Induction", яку було опубліковано в 1966 р.

    Використовується як варіант технології вирішення проблем, допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних рішень. 

Як opгaнiзyвaти poбoтy
Oбepiть пpoблeмy, щo нe мaє oднoзнaчнoгo poзв'язaння. Її мoжнa виклacти y фopмi icтopичнoї пoдiї, cyдoвoї cпpaви, cитyaцiї з життя, eпiзoдy з лiтepaтypнoгo твopy.
Зaпpoпoнyйтe yчням нeoбxiднy для poзв'язaння пpoблeми iнфopмaцiю для дoмaшньoгo читaння.
Пiдгoтyйтe нa дoшцi, aбo poздaйтe кoжнoмy yчнeвi зpaзoк "дepeвa piшeнь". 
*Сформулюйте проблему для вирішення, визначте суть проблеми і запишіть на дошці, заповнюючи схему.
Шляхи і варіанти вирішення проблемиможна визначити проведенням мозкового штурму. Тут важливо набрати якомога більше ідей хоч і неправильних
*Обговоріть кожен із варіантів рішення.. Що позитивне чи негативне для кожної із сторін він містить? Таким чином можна відхилити частину ідей і залишити 3-4.
*Oб'єднaйтe yчнiв y мaлi гpyпи i зaпpoпoнyйтe кoжнiй зaпoвнити cxeмy.Гpyпa шляxoм oбгoвopeння мaє oбpaти oдин вapiaнтів poзв'язaння. Якщo єднocтi нeмa, мoжнa пpoгoлocyвaти.
Koжнa гpyпa пpoпoнyє cвoє piшeння. Пpoвeдiть oбгoвopeння. Moжнa пpoвecти гoлocyвaння вcьoгo клаcy для вибopy oднoгo з вapiaнтi
Як приклад 
На червоних яблучках напишіть, які проблеми є. А на жовтих — як можна розв’язати ці проблеми (див. роздруківку “Дерево рішень”).
Методичні поради
Об’єднайте дітей у групи. Попросіть їх обговорити проблеми і способи розв’язання цих проблем. Діти чіпляють яблука на дерево. Під час презентації зверніть увагу, чи однакові проблеми висвітлені, чи збігаються способи їх розв’язання? Зверніть увагу дітей на те, чи порівну яблук на дереві, чи всі проблеми можливо розв’язати. Як діяти, щоб не виникало нових проблем?

 


7. ТВІТ уроку

Уміння стисло визначити основну ідею може знадобиться будь-де. Запропонуйте учням дати відповіді на ці питання в рамках 140 символів (як в Твітері). Хай також придумають хештеги. 
 • Про що ви дізналися сьогодні?
 • Що найбільше вразило?
 • Що найбільше зацікавило?
Шаблони вправи взято з інтернету


8. Рюкзак вражень
Рюкзак вражень - рефлексія на підсумок уроку
Такий рюкзачок вражень від вивченої теми підійде до будь-якого уроку. Це може бути колективна, групова, фронтальна, індивідуальна робота. І саме в такому порядку зручніше привчати дітей до даного виду роботи. Спочатку – всім класом, потім – в окремих групах, потім – вибірково опитувати учнів за допомогою рюкзачка. Це підготує учнів до самостійної роботи над темою і над собою.
Автор: Базильська Н. М.
( матеріал групи ФБ "Творчі ідеї НУШ")

9. Техніка "А, Б, В ... "
1.Знайомство . Попросіть дітей  оглянути кімнату і назвати по черзі предмети починаючи з першої літери алфавіту , що пов’язані зі словом КНИГА

2. Підсумок А.Б,В… Кожному учневі в класі присвоюється окрема літера алфавіту, а він обирає слово, яке починається на цю літеру та пов'язане з вивченою темою
! Дітям важко одразу називати слова за певною літерою щодо вивченої теми. Як варіант вправи пропоную учням роботу в парі : назвати слова за вивченою темою так, щоб у слові була певна літера. Час виконання вправи – 1 хв.

10. 

11. 

12. Прийом рефлексії «Аргументація власної відповіді» 

Така вправа стимулює школярів до самоаналізу роботи на уроці.

Принцип: Запропонуйте учням закінчити речення.
На уроці я працював ______________, бо ______________
Своєї роботою на уроці я_____________________
Урок здався мені______________________
Протягом уроку я ______________________
Мій настрій ___________________
Матеріал уроку був для мене _____________

13. Прийом рефлексії «Закінчи речення»

Виконання такої вправи дозволить кожному учню зробити самоаналіз своєї роботи, зрозуміти значення уроку та набутих знань.

Принцип: Попередньо підготуйте картки з 14 незакінченими фразами та наприкінці уроку запропонуйте учням дописати речення, виражаючи власні думки.

сьогодні я дізнався…
мені було цікаво…
мені було важко опрацьовувати…
я виконував завдання…
я зрозумів, що…
теперь я можу…
я відчув, що…
я навчився…
у мене вийшло…
я спробую…
мене здивувало…
ці знання я зможу використати (поза уроками)…
мене здивувало…
мені захотілося…

14.«Заборона»
Забороняється говорити: «Я не можу», «Я не вмію», «Я не знаю, як…», «У мене не вийде».
Потрібно говорити: «Мені необхідно навчитися цьому…», «У мене все вийде, якщо я зможу навчитися цьому...», «Для цього мені потрібно знати…», «Для цього мені потрібні наступні вміння…»

15. “Шість капелюшків  мислення” 

       Це одна із відомих  методик, яку розробив  спеціаліст із психології та творчості Едвард де Боно. Це доволі простий для розуміння інструмент, де капелюшки різного кольору є так званими  візуальними підказками.   У методі «шести капелюшків» мислення ділиться на шість різних режимів, кожний з яких представлений  капелюхом свого кольору.

Білий капелюшок Факти. Яка у нас є інформація? Яка нам потрібна інформація?

Червоний капелюшок Емоції. Які у мене з цього приводу  виникають почуття?

Зелений капелюшок Творчість. Різноманітні ідеї . Нові ідеї. Пропозиції. Яка альтернатива?                                       
Чорний капелюшок Критика, негативні сторони ситуації. Які недоліки? Що тут  неправильно? Що б я змінив? Що було зайвим?

Жовтий капелюшокПереваги. Чому це потрібно зробити? Які переваги? Чому це можна зробити? Чому це спрацює?

Синій капелюшокЖиттєвий урок. Що корисного винесли Ви із роботи? Чому ви можете сказати, що ця тема важлива для Вас?  Де, в яких ситуаціях Ви можете використовувати набутий досвід?

 Технологія «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно дозволяє розвивати у учнів творче та критичне мислення, толерантність.

16. Цікава ідея! Гудзики Блума. Можна додавати до «ґудзиків» власні завдання та запропонувати дітям витягувати свій ґудзик . 5 -10 хвилин на творчі завдання за групами або у парах . І робота кипить))
Матеріал групи ФБ  Цікаві ідеї НУШ  ( автор карток Марина Іванова ) 


17. Що таке  ТАКСОНОМІЯ БЛУМА і як вона працює на уроці  ознайомитись

18. Паркан думок (шаблон вправи взято з інтернету)

19. 
(шаблон вправи взято з інтернету)

20.  Взаємооцінювання письмових робіт: метод «Три чернетки»
(учні / учениці, працюючи в парах, двічі почергово перевіряють чернетки одне одного, вказуючи, що слід допрацювати; для бального оцінювання подають останній варіант), метод «Дві зірки й
побажання» (учні / учениці коментують роботи одне одного, вказуючи на два позитивні аспекти – «дві зірки» – і на один аспект, який потребує доопрацювання – «побажання»).

21. Взаємооцінювання усних відповідей: метод «Сандвіч» 
(комплімент – рекомендація –комплімент), критеріальні таблиці, інформаційні картки. Більше інформації на сайті Всеосвіта 4 коментарі:

 1. Дякую за плідну роботу, дуже цікаво і корисно.

  ВідповістиВидалити
 2. Дякую Вам, Альона Віталіївна, за прекрасні та змістовні лекції на курсах НУШ. Окрема дяка за титанічну роботу! Рада була зустрічі ! Стеценко С.М.

  ВідповістиВидалити
 3. Випадково потрапила на Ваш блог. Ваууу! Щира дяка за невтомну та безкорисну працю!

  ВідповістиВидалити
 4. Пані Олена! Ви крутизна !!!
  З повагою та вдячністю Наталка Пономаренко

  ВідповістиВидалити